Quạt thông gió hướng trục công nghiệp DFG

Mã sản phẩm: DFG

Xuất xứ VN

Bảo hành 12 tháng