Quạt thông gió xách tay SHT

Mã sản phẩm: DFG

Xuất xứ VN

Bảo hành 12 tháng